Oferta

PROJEKTOWANIE

Projektujemy dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetycznego. Nasze usługi projektowe obejmują branże procesową, aparatów, maszyn, orurowania, automatyki i sterowania, elektryczną i budowlaną.  

Głównym produktem naszej firmy są

Ściśle współpracujemy ze specjalistami w branżach: drogowej, AKPiA, instalacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, architektonicznej i systemów p.poż. Nasza firma jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę inwestycji w zakresie dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej. Pracujemy na najnowszym, licencjonowanym i subskrybowanym oprogramowaniu. Posiadane stacje robocze charakteryzują się wysoką wydajnością i niezawodnością. Opracowany autorski system współpracy projektantów w sieci umożliwia bieżącą wymianę danych i stosunkowo szybkie opracowywanie dokumentacji technicznej. Pracujemy w systemie 3D  możliwiając Klientowi na każdym etapie podgląd efektów naszej pracy w formie nwd 3D lub innych popularnych przeglądarek.Dysponujemy własnym zapleczem poligraficznym i rozbudowanym systemem IT (serwery plików, serwer licencji Plant 3D, bazy danych MSQL, serwery domeny DNS).

Próbki dokumentacji

  1. Rysunek izometryczny rurociągu PT-42106-25-C .pdf
  2. Wymiennik E-A10. pdf
  3. Schemat PID .pdf

Prace badawcze

Zajmujemy się badaniem autorskich sposobów rozdziału mieszanin które mogą być wdrożone w instalacji Klienta. Są to głównie:

Projektujemy instalacje w skali laboratoryjnej oraz w skali półtechniki. Posiadamy zaplecze techniczne niezbędne do analiz i sprawdzeń autorskich procesów technologicznych związanych z oczyszczaniem i rozdziałem różnego rodzaju cieczy i gazów. Posiadana laboratoryjna aparatura technologiczna umożliwia nam badanie procesów rozdziału mieszanin gazowych i ciekłych na zasadzie absorpcji, adsorpcji oraz rektyfikacji. Na potrzeby Klienta możemy zaprojektować, zbudować i przetestować dedykowaną instalację laboratoryjną.

 

Uruchomienia

Nasza firma posiada doświadczenie i referencje w pracach związanych z uruchomieniami instalacji, są to między innymi:

Nasi pracownicy są wyposażeni w najwyższej klasy sprzęt ochrony na czas wykonywania prac w strefach zagrożonych wybuchem i w strefach zagrożenia toksycznego. W sprzęt wyposaża nas firma Dräger.

 
33-101 Tarnów | ul. Chemiczna 186 | +48 14 688 90 74, +48 606 142 123 | biuro@wrkprodes.pl